Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése

KDOP-4.1.1/E-11-2012-0007

SAJTÓKÖZLEMÉNY


JÓ ÜTEMBEN HALADNAK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK FELSŐÖRSÖN. UGYANAKKOR AZ ÚJ, BETON MEDERELEMEK TÁJBA ILLESZTÉSE KOMOLY ÉS JOGOS TÁRSADALMI IGÉNY A HELYBEN LAKÓK RÉSZÉRŐL.


2014. március 28.


Felsőörs Község Önkormányzata elkötelezett a részben elkészült csapadékvíz-elvezetés fejlesztési projekt sikeres és teljes megvalósítását illetően. A kivitelezés során, több helyszínen is észrevételezték az elkészült, vagy készülőben levő munkát a lakosság és a megbízó önkormányzat képviselői. Az észrevételekkel kapcsolatos megoldási lehetőségekről a kivitelezést koordináló stáb hetente egyeztet, ezekről az érintettek minden esetben visszajelzést kapnak.


A projekt Felsőörsön a Rózsa, Hóvirág, Csalogány, Petőfi utcák új csapadékvíz-elvezető rendszerének kivitelezésével kezdődött. A kivitelezés indulása előtt, 2014. február 25-én az érintett utcák lakóit lakossági tájékoztató fórumon tájékoztattuk a korábban több közmeghallgatáson is ismertetett projekt részleteiről. A tényleges munkák megkezdése előtt kb. egy héttel az érintett utca lakóit postaláda útján is értesítjük a kivitelezés utcájukban várható kezdéséről és a kivitelező kapcsolattartójáról.


A kivitelezés jogerős vízjogi létesítési engedély és a pályázati forrást biztosító támogatói szerződésben leírtak alapján történik.


A tervezői művezetéssel folyó kivitelezés során a közműnyilvántartások pontatlansága okoz kihívásokat. A közművek valós elhelyezkedésének ismeretében pontos és részletes kiviteli terv készült.


Az aszfaltburkolatok és a munkaterületekkel érintkező területek, felületek helyreállítása tekintettel az egy ütemben végzendő aszfaltozási munkákra a kivitelezés vége felé, nyáron várható. A kivitelezés befejezéséig a parkosítás és a környezetrendezés sem tekinthető véglegesnek. Az új csapadékvíz-elvezető rendszer tágabb környezetbe illesztéséhez az érintett lakók véleményére, ötleteire is számítunk. Az önkormányzat lehetőségein belül mindent megtesz azért, hogy az új rendszer ne csak műszaki paramétereiben legyen tökéletes, de látványában is minél környezet-közelibb állapot alakuljon ki.


A 15.847.300,- Ft saját erővel történő kiegészítés önkormányzati költségvetésre gyakorolt terhének csökkentésére Felsőörs Község Önkormányzata 2014. március 5-én önerő támogatás-igénylést nyújtott be.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Felsőörs Község Önkormányzata