Köszöntő Címer Történelem Földrajz Természeti értékek Látnivalók Egyházak Társadalmi szerv. Díszpolgárok Dr. Körmendy József prépost Gáty Ferenc Kaszás Zoltánné
Környezetvédelem Testvértelepülések Örökbefogadási akció Térkép Menetrendek Értéktár Hibabejelentés

Dr. Körmendy József prépost

 

A 2003-as esztendőben kapta meg Felsőörs díszpolgára kitüntető címet néhai Dr. Körmendy József prépost, a településen végzett több évtizedes kiemelkedő, eredményes munkásságáért.

 

Körmendy József (1911-2007)

Dr. Körmendy József 1911. december 12-én született a Veszprém megyei Külsővaton.
Gimnáziumi tanulmányait a pápai bencéseknél, illetve a veszprémi piaristáknál végezte, majd a veszprémi szeminárium növendéke volt.
1935. június 23-án szentelték pappá. Többfelé teljesítette papi szolgálatát, s közben 1938. június 24-én a budapesti Pázmány Péter Egyetemen kánonjogból doktorrá avatták.
Disszertációját a veszprémi püspöki jogi kérdésről írta.
Az Országos Levéltár után kijuthatott a bécsi HOF- és Staats Archívba, s ösztöndíjjal Rómába is.
A háború előtt zalaszentgróti káplán, majd 1943-tól 1961-ig nyárádi plébános volt. Közben 1944-ben tábori lelkészi szolgálatot végzett.
1961-ben a Veszprémi Püspökség felsőörsi prépostságának plébánosa lett. Felsőörsi évei alatt a románkori templom restaurálásának feladatát nagy hozzáértéssel és szeretettel oldotta meg.
1974-től a káptalani és püspöki levéltár igazgatói teendőit is ellátta.
Dr. Körmendy József mint 30 éven keresztül Felsőörs prépost-plébánosa ma is világító fáklyaként irányt és példát mutat mindnyájunk számára, akik ismertük, tiszteljük és szeretjük őt.