Közoktatás Közművelődési intézmények, könyvtár Könyvtár Felsőörsi irodalom/helytörténeti adatbázis Civilház és helytörténeti bemutató
Közszolgálati intézmények Közterületi Kamerák Egészségügyi intézmények Rendőrség Polgári védelem Egyéb szolgáltatók

Felsőörsi irodalom/helytörténeti adatbázis

Az alábbiakban Felsőörsöt érintő, javarészt helytörténeti szakirodalmak listáját teszem közzé. Az összeállítás a kiadások időrendi sorrendjét követi. Az oldalszámok minden esetben a könyvbéli oldalszámokat jelentik.

 

 Kincsek, emlékek őre- Felsőörs

Irodalmi hivatkozások 

 

 • Adatok Zalamegye történetéhez. Szerk.: Bátorfi Lajos. 1 kötet, 1. füzet, Nagykanizsa, 1846.

 

https://books.google.hu/books?id=q7VoAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false


 •  Köves János: Örsi regék és Örs szittya vezér életéből. Verseskötet. Pest, Müller Emil Könyvnyomdája, 1856.

 

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ223381105 •  Dr. Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése. Bp., 1876. 127. o.

 

https://archive.org/details/magyarorszgmemlk01hens/page/126/mode/2up


 • Eötvös Károly: Balatoni utazás II. rész. Magyar Hírmondó, Magvető Kiadó, Bp., 1982.

 

(Első megjelenés: 1901.)

A lovasi hegyen: 426. o.

Felsőörs ligeteiben: 440.o.

https://mek.oszk.hu/04900/04924/html/


 • Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. 1907. 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJTRVJJRSI6IFsiQkFMX0tVVCJdfSwgInF1ZXJ5IjogImJcdTAwZTlrZWZpIHJlbWlnI


 • Thúry Etele: Felsőörs reformátiója. Protestáns szemle 1903. 5. füzet.


Letölthető innen

 

 •  Dr. Dornyai Béla: Bakony. Bp, 1927. (Reprint: 2015.)

(Nincs fellelhető példány egyenlőre)


 • Bedy Vince: A felsőörsi prépostság története. Veszprém, 1934.

 

http://real-eod.mtak.hu/2296/1/03.%20Bedy%20Vince%20-%20A%20Fels%C5%91%C3%B6rsi%20pr%C3%A9posts%C3%A1g%20t%C3%B6rt%C3%A9nete.pdf


 • Margittay Rikárd: Balaton. Tájak, emberek. Dr. Vajna és Bokor, Bp. 1943.

 

Kép a kat. templomról: 26. o. 

A felsőörsi Miskevár: 114.o.

https://mtda.hu/books/margittay_rikard_balaton_Optimized.pdf


 •  Bogyay Tamás: A felsőörsi prépostsági templom helyreállítása. Balatoni Szemle. III. évfolyam 1944. 17–18 szám, február, 473–476.o.


https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_ZALA_BalatoniSzle/?pg=542&layout=l


 •  Lux Géza: Újabb feltárások a felsőörsi prépostsági templomon. Építészet, Budapest, 1944. 39-43.o.


https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing

 

 • Entz Géza-Gerő László: A Balaton-környék műemlékei. Bp., 1958.

Felsőörsről: 23-29, 42, 66-68. o. (oldalszámok a könyvben!)

http://real-eod.mtak.hu/9185/1/a_balaton_kornyek_muemlekei_001141098.pdf


 • Magyar Műemlékvédelem 1963–1966. Bp., 1969. Jelentések, több cikkben.


Szakál Ernő: Az OMF kőszobrászati helyreállításai 1963–1966-ben, Uo. 252.


Entz Géza: Az Országos Műemléki Felügyelőség falkép-helyreállítási és faszobrászati munkái faszobrász munkák (1963 – 1966). Uo. 254.


Pamer Nóra: OMF régészeti kutatásai 1963–1966-ban. Uo. 256.  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Evk_04_1963_66/?pg=257&layout=s


 • Koppány Tibor: A Balaton-felvidék románkori templomai. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1. Veszprém, 1963.


81-82.o., 92-93. o.

http://epa.oszk.hu/01600/01610/00001/pdf/vmm_01_1963_06_koppany.pdf


 • Gergelyffy András: Rövid hírek. Műemlékvédelem 3. 1962.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing


 • Tóth Sándor-Erdei Ferenc: Felsőörsi prépostági templom helyreállítása. Bp, 1966.


(Helyreállított Műemlékeink sorozat 20. sz.)https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing


 • Templomtörténetek 5. A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár írása


https://vefleveltar.hu/book/export/html/566432?fbclid=IwAR26q6lkDndORPim2DENdQBNaY0el9zscdnpFIwFEWQ1jZ4H1sw5R4DOdLo

 

 • Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. Corvina Kiadó, Bp. 1974.


106-108. o., 385-386. o.


https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing


 • Körmendy József: A felsőörsi prépost kúria története. (1200-1945). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei13. Veszprém, 1978.


https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Veszprem13_Tortenelem/?pg=242&layout=s

 

 • Körmendy József: Keresztek a felsőörsi határbanVeszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15. Veszprém, 1980.

 

https://epa.oszk.hu/01600/01610/00015/pdf/vmm_15_1980_10_kormendy.pdf


 •  Tóth Sándor: Felsőörs késő román templomtornya. Művészet, 21. szám, 1980. 22-26. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing


 •  Erdei Ferenc: Felsőörs. Prépostsági templom. Bp. Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára. 118. számú füzet. Veszprém, 1982.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing


 • Körmendy József: Adalékok a felsőörsi Árpád-kori prépostsági templom kutatásának történetéhez. 


Naplójegyzetek. Művészettörténet-műemlékvédelem 10. OMH, 1988.

83-96. o.


https://library.hungaricana.hu/en/view/SZAK_KOHI_Mm_10_Koppany_hetvenedik/?query=SZO%3D(iskola)&pg=84&layout=s


 •  Veress D. Csaba: Felsőörs évszázadai. Veszprém, 1992.

 

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Felsoors/


 • Tóth Sándor: A felsőörsi préposti templom nyugati kapuja. Műemlékvédelmi Szemle, 2000. (10/1-2) 53–76


https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing

 

Kerpel Péter: A Gáty család története. Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából. A Pápai Jókai Kör kiadványa 8. Pápa, 2000.


   Gondos Béla- Horváth Zoltán György- Károlyi György: A Balatontól a Bakonyig-Veszprém megye középkori templomai. Romaika Kiadó Bp., 2005. 

12.o, 120-127.o.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing

 

 •  A felsőörsi prépostság és plébánia levéltárának költözéséről. 2007.

 

https://vefleveltar.hu/sites/default/files/letoltes/2016/04/felsoors.pdf


 • Regenye Judit: Egy neolitikus kincslelet töredékei. 2009.


https://www.researchgate.net/publication/337227317_Egy_neolitikus_kincslelet_toredekei


 • Rásky Mihályné: In memoriam Dr. Szöllősy Árpád. Honismeret, 2016/3. szám 98.o.

 

https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/06/06/honismeret-2016-3.pdf

 

 • Megújult két kőkereszt.

   https://www.veol.hu/hirek/megujult-ket-kokereszt-1855019/

 


 • Birkás Antal-Pápay Judit: Pápay Sámuel élete és munkássága dióhéjban.


Helyi értéktár-tanulmányi füzetek I. Kiadja: Felsőörs Önkormányzata, 2018.


 •  Richter Viktória: Az érintetlen múlt utolsó hangjai. A felsőörsi műemlékorgona új hanglemezfelvétele.


Hitvallás. 2019. január. XX. évf. 1. szám, 20.o.

 

http://www.hitvallas.hu/#/pdf?pdfId=14


 

 •  Richter Viktória: Egy megismételhetetlen orgonahangverseny kritikai margóján.


Hitvallás. 2019. január. XX. évf. 1. szám, 21. o.

 

http://www.hitvallas.hu/#/pdf?pdfId=14


 •  Rácz János: Szomszédaink helynevei X. – Felsőörs. Füredi História. 2019/2. szám. XIX évfolyam 54. 3-11.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing


 •   Szabó Balázs: Batthyányak ősi fészke. Batthyány emlékek Felsőörsön.


Helyi értéktár-tanulmányi füzetek II. Kiadja: Felsőörs Önkormányzata. 2019.

 

https://batthyany.hu/wp-content/uploads/2019/07/Batthyanyak-%C5%91si-f%C3%A9szke-web.pdf


 • Dr. Richter Viktória: 275 éves a Veszprémi Főegyházmegye legrégibb orgonája


 https://www.veszpremiersekseg.hu/275-eves-a-veszpremi-foegyhazmegye-legregebbi-orgonaja/?fbclid=IwAR2FzCEHnnOly0ha7G5eXggL2q5OpaDIfiv7yAF3DTeKIazREjZk07JXh6M


 •  Horváthné Szukop Andrea: Az isteni szeretet ünnepe


https://www.veszpremiersekseg.hu/az-isteni-szeretet-unnepe/?fbclid=IwAR1M0cddUtAjfx-n0rH9sEAgLbqQwdAOteKldHZaqyL3_gGQppC69IuVMd0


 • Rásky Mihányné: 250 éve született Pápay Sámuel nyelvész. Honismeret, 2020/4. 3-6.o.


https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2020/08/10/honismeret_2020._4._szam.pdf


 • Felújították a felsőörsi orgonát. A Veszprém TV híradása


https://www.veszpremtv.hu/2021/09/30/felujitottak-a-felsoorsi-orgonat/?fbclid=IwAR1M12TcuTDVxXyqRw2x8Fgd8SfVrpEPLkF2X9g_v0idOv6dFQZaQ5PicdM


 • Híradás az érseki látogatásról a Magyar Kurírban


https://www.magyarkurir.hu/hazai/orgona-es-termenymegaldas-felsoorson

 • Híradás a Veszprémi Érsekség honlapján az orgonaszentelésről

 

https://www.veszpremiersekseg.hu/52583-2/


 • Cikk a Hitvallásban az orgona rekonstrukciójűáról

 https://gyor.egyhazmegye.hu/#/hir/a_felsoorsi_muemlekorgona_restauralasa_es_uj_epitestorteneti_informacioi

 

 


Magyar Névarchívum: Felsőörs

 

Letölthető: http://mna.unideb.hu/forras.php?megyeid=9&oldal=3

  

Szócikk a Katolikus Lexikonból a templomról:

 

http://lexikon.katolikus.hu/F/Fels%C5%91%C3%B6rs.html


Felsőörs 900 éves. (1982) Brossúra.

https://drive.google.com/drive/folders/1BBA5FmFA3dgCMgc-FpqoWOf_7ZH7zwum?usp=sharing


A Malomvölgyi Hírvivők és a Felsőörsi Hírmondók archív számai letölthetők innen:

http://felsoors.hu/archiv_hirmondo

http://felsoors.hu/hirmondo


Készítette: Dr. Pásztorné Simon Annamária, közösségszervező, könyvtáros, 2021. január-február