Gáty Ferenc

A 2003-as esztendőben kapta meg Felsőörs díszpolgára kitüntető címet néhai Gáty Ferenc református lelkész, a településen végzett több évtizedes kiemelkedő, eredményes munkásságáért.

 

Gáty Ferenc     (1899-1993)

Gáty Ferenc Pápán született s az ottani református gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a pápai református teológián folytatta.
Balatonkenesei segédlelkészkedés után 2 évet Skóciában töltött tanulmányúton.
1927-ben választották meg Felsőörs lelkipásztorának.
Sokoldalú, képzett, művelt fiatalemberként a falu kulturális életének egyik zászlóvivőjévé vált. Dalárdát alapított, melynek felekezeti hovatartozás nélkül minden tehetséges felsőörsi ember tagja lehetett.
Zenekart hozott létre, mellyel klasszikus műveket szólaltatott meg, emelve a közösségi ünnepek fényét.
Felesége hűséges társa volt a közel 100 felsőörsi gyermek zene és nyelv tanításában. Téli esték előadás sorozataival hozzájárult az ismeretterjesztéshez, felesége a nőneveléshez.
Lelki gondozója volt a település idősebb lakóinak, és sokoldalú tudásával részt vállalt a közéletben is, nagy sikerű színdarabokat szervezett, zenét szerzett, verseket írt.
Az 1948-as államosításig a lelkipásztorkodás mellett tanítói munkát is ellátott a falu elemi iskolájában.
58 éven keresztül szolgálta Felsőörsöt, és messzire tekintő jövőbe látásával, szerteágazó szolgálatával kivívta a felsőörsi emberek tiszteletét.
Emléke ma is él a szívekben.

Testvértelepülés
Salzweg           Pográny