Kaszás Zoltánné

A 2008-as esztendőben kapta meg Felsőörs díszpolgára kitüntető címet Kaszás Zoltánné nyugállományú tanítónő Felsőörs ifjúságának oktatásában, nevelésében több generáción keresztül végzett tevékenységéért.

 

Kaszás Zoltánné szül.: Bak Gizella (1933-2013)


Kaszás Zoltánné, Bak Gizella 1933. január 22-én született Körösladányban. Szüleivel és testvéreivel 1945-ben, 12 évesen költözött Felsőörsre, s a 7-8. osztályt a helyi iskolában végezte el. Középiskolába Veszprémbe, a Tanítóképző Intézetbe jelentkezett, ahol az 5. év végén sikeres képesítő vizsgát tett, megkapta a tanítói oklevelét. 1953. szeptember elsején visszatért a felsőörsi iskolába, de akkor már az összevont 2-4. osztály tanítójaként.
Egész pályafutása alatt a felsőörsi kisdiákokat tanította betűvetésre, olvasásra, számolásra, a természet ismeretére. Oktató munkája mellett nevelői tevékenysége során szeretetre, emberségre, a másik ember tiszteletére nevelte a gyermekeket, akik élete személyes példája miatt is példaképüknek tartották. Diákjai sorsát egész életük során figyelemmel kísérte, szívesen hallgatta meg örömüket, bánatukat, mindig volt jó tanácsa számukra, bármikor hozzá fordultak.
1988. évi nyugállományba vonulásáig több generáció nevelésében, tanításában részt vett, s indított el azon az úton, amelyen mind több ismeretre szert téve megállhatták helyüket a világban.
Nyugdíjas éveiben is aktív tagja maradt a község közéletének, tevékenységével, jelenlétével segíti Felsőörs kulturális és társadalmi életét.
Felsőörs ifjúságának több generáción keresztül tartó oktatásában, nevelésében múlhatatlan érdemeket szerzett, s ezzel kivívta a község polgárainak elismerését, tiszteletét, szeretetét.