Dr. Körmendy József prépost

 

A 2003-as esztendőben kapta meg Felsőörs díszpolgára kitüntető címet néhai Dr. Körmendy József prépost, a településen végzett több évtizedes kiemelkedő, eredményes munkásságáért.

 

Körmendy József (1911-2005)

Dr. Körmendy József 1911. december 12-én született a Veszprém megyei Külsővaton.
Gimnáziumi tanulmányait a pápai bencéseknél, illetve a veszprémi piaristáknál végezte, majd a veszprémi szeminárium növendéke volt.
1935. június 23-án szentelték pappá. Többfelé teljesítette papi szolgálatát, s közben 1938. június 24-én a budapesti Pázmány Péter Egyetemen kánonjogból doktorrá avatták.
Disszertációját a veszprémi püspöki jogi kérdésről írta.
Az Országos Levéltár után kijuthatott a bécsi HOF- és Staats Archívba, s ösztöndíjjal Rómába is.
A háború előtt zalaszentgróti káplán, majd 1943-tól 1961-ig nyárádi plébános volt. Közben 1944-ben tábori lelkészi szolgálatot végzett.
1961-ben a Veszprémi Püspökség felsőörsi prépostságának plébánosa lett. Felsőörsi évei alatt a románkori templom restaurálásának feladatát nagy hozzáértéssel és szeretettel oldotta meg.
1974-től a káptalani és püspöki levéltár igazgatói teendőit is ellátta.
Dr. Körmendy József, mint Felsőörs prépost-plébánosa, 30 éven keresztül világító fáklyaként irányt és példát mutatott számunkra. Emlékét és sírhelyét felsőörsi hívei ma is hűen őrzik.