Közoktatás Közművelődési intézmények, könyvtár Közszolgálati intézmények Idősek nappali ellátása Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Házi segítségnyújtás Tanyagondnok
Közterületi Kamerák Egészségügyi intézmények Rendőrség Polgári védelem Egyéb szolgáltatók

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás feladatát a kistérségi együttműködés keretén belül társulás útján látja el az önkormányzat. Felsőörs községben
Szabó Pálné - Eszti  (tel: 06 30/870-8836) és
Csordás Róbertné - Cili (tel: 06 20/527-6582) gondozó végzi a szolgáltatást.

Testvértelepülés
Salzweg           Pográny