Rásky Imréné

Búcsúzunk

Elhunyt Rásky Imréné, Teri néni, Felsőörs díszpolgára

Megrendülten értesültünk róla, hogy Teri néni, mindenki óvó nénije, életének 84. évében elhunyt.

Teri néni Vászolyon, katolikus családban Szente Terézként látta meg a napvilágot. Három testvére volt. Iskoláit Balatonfüreden és Sopronban végezte. Sopronban 2016-ban vehette át gyémántdiplomáját. Iskoláit befejezve helyezték Felsőörsre óvodavezetőnek. Akkor, az 1950-es években, még csak egy csoport volt az óvodában. Az 1990-es évek végén történt nyugdíjba vonulásáig Ő felelt a dadus, a szakács munkájáért, az óvoda élelmezéséért, működéséért, a felsőörsi kisgyermekek testi, lelki fejlődéséért. Minden évben óvodai bált szervezett, mely akkoriban a felnőttek számára is a közösségi élet egyik színtere volt. Férjével, Rásky Imrével Felsőörsön ismerkedett meg. Az 1980-as évek elejéig a Fő utcán laktak, majd a Csöpp utcában építették föl mostani házukat. Két fiúk született. 1998 után a választások, népszavazások alkalmával működő helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok aktív tagja volt. Ebben a minőségében mindig a pártatlanság és kiegyensúlyozottság értékét képviselte. 10 évig szülői munkaközösségi vezető volt a felsőörsi iskolában, amíg fiai itt koptatták az iskolapadot. Élethivatását, a kisgyermekek nevelését nyugdíjba vonulása után sem adta fel. Sok felsőörsi kisgyereknek volt pótmamája.

2016-ban a település díszpolgárnak választotta. Szívügye volt a falu közkertjeinek ápolása, szépítése, saját kertje is példamutató rendezettségű volt mindig. Évek óta oszlopos tagjaként dolgozott a „Magyarország legszebb konyhakertjei” nevű országos mozgalom helyi bírálóbizottságának, ezzel is szorgalmazva a valaha hagyományos, rendezett falusi porták körüli földek önellátó, élelmiszertermelő művelését.

Teri néni mindenkit ismert. Kíváncsian érdeklődött az újonnan beköltözöttek iránt is, sokan vele találkoztak elsőként a faluban. Figyelte a település eseményeit, közéleti alakulását. Rendszeresen részt vett rendezvényeinken, vigyázó, kíváncsi tekintete kísérte valamennyiünk munkáját, igazi lokálpatrióta volt.

Kedves Teri Néni! Fájó szívvel búcsúzunk. Hiányozni fog jellegzetes hangja, óvó tekintete. Isten Önnel! Hiányát mindig érezni fogjuk!

Felsőörs Község Önkormányzata

Testvértelepülés
Salzweg           Pográny