Rásky Mihályné

Rásky Mihályné – Felsőörs Község Díszpolgára

(A méltatásra a 31. Felsőörsi Falunapok és Búcsún került sor, 2022. július 23-án.)

Rásky Mihályné, Kozma Zsuzsanna néven 1946. május 22-én született Felsődörgicsén. Tapolcán, a Batsányi János Gimnáziumban érettségizett, majd a Tanárképző Főiskolán Pécsett magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Tanított Öskün, Berhidán, Herenden, majd a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában, ahonnan igazgatóhelyettesként vonult nyugdíjba. 1984-től a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézetben először magyar-történelem szakfelügyelői, később szaktanácsadói feladatokat látott el történelem, hon- és népismeret, etika szakon, melyet az intézet fennállásáig folytatott, majd címzetes szaktanácsadó lett. 1996-tól közoktatási szakértő: tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztő szakirányban. 2006-tól a balatonalmádi Polgármesteri Hivatal oktatási referense 2013-ig, majd a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása közoktatási szakértője.

Helytörténeti munkássága kiemelkedő és példaszerű. Akkreditált továbbképzéseket vezetett a hon- és népismeret tanításának módszertana, világvallások – vallási világok, ember és társadalomismeret, etika témaköreiben. Közülük a hon- és népismeret országos hírűvé vált, „Beszélő kövek közt” címen megjelent tankönyvét és módszertani leveleit számos más megye is megrendelte és átvette tapasztalatait. „Az örökséget ápolni mindannyiunk kötelessége” című szöveggyűjteménye szaktanácsadói munkájának eredményeit adja közre, amelyben többek között a hallgatók legjobb 60 záródolgozata is helyet kapott. A Honismereti Szövetség rendezvényein (Honismereti Akadémiák, Iskola és Honismeret, Ifjúsági Honismereti Konferenciák) rendszeres előadója. Jelentős munkát végzett a dózsavárosi iskola pedagógiai és iskolatörténeti gyűjteményének gyarapításában, fejlesztésében.

Ciklusokkal ezelőtt Felsőörs Község Önkormányzat képviselő-testületének tagja, később a testület mellett működő bizottságban tag. Évekig vezette a felsőörsi Honismereti Kört, melynek során az őskortól az újkorig Felsőörs egész történelmét feldolgozta, rendezvényeket, versenyeket szervezett. Aktív tagja a felsőörsi református gyülekezetnek, évekig volt presbiter. A hon- és népismeret, helytörténet területén ma is rendszeresen publikál, országos folyóiratok mellett a helyi újságban, a Felsőörsi Hírmondóban is. Nemzeti ünnepeink visszatérő szónoka. Az idén megjelent „Kincsek, emlékek őre - Felsőörs” helytörténeti és értéktári összegző kiadvány társszerzője.

Sokoldalú, áldozatos munkáját szakmai szervezetek ismerték el.

 

1996-ban a Kossuth Szövetség elismerő oklevelét vehette át,

1998-ban a Honismereti Munkáért Emléklapot,

2002-ban a Veszprém Megyéért Dícsérő oklevelet,

2004-ben Magyar Köztársaságért bronz érdemkeresztet

2005-ben Dózsa Iskoláért emlékplakettet

2008-ban honismereti munkájáért az Országos Honismereti Szövetségtől Bél Mátyás díjat,

2018-ban a Felsőörsi Hímzőműhely által alapított Örökség díjat

2019-ben a Dózsa György általános iskola 80 éves jubileumán pedig aranydiplomáját vehette át.

 

Felsőörs, 2022. július 22.

Testvértelepülés
Salzweg           Pográny